Bok

Bok om samtidsdans

Samtidsdans er en sjanger det er vanskelig å definere. Med Samtidsdans – A Way of Life gjør jeg forsøk på å ramme inn begrepet gjennom å se det fra ulike perspektiv og i ulike sammenhenger, først og fremst i undervisning og som scenekunst. Gjennom beskrivelse av sjangerens mange metoder, verktøy og uttrykk prøver jeg å avdekke et potensielt verdisyn, og filosofiske så vel som eksistensielle tema.


Boken er ikke en ren lærebok, men en fagbok skrevet fra et personlig perspektiv. 


Pris kr. 250 + porto

Bestille?