Om

Danse- og teaterviter

Stemme og sang


Jeg er mezzosopran og har jobbet med (jazz-)improvisasjon og stemme/lyd knyttet til bevegelse. 


Stemme/sang er for meg nært knyttet til følelseslivet og det personlige, og er derfor sentrale kanaler for å uttrykke ens indre liv.Pedagog/ lektor:


Jeg har PPU fra KHiO og underviser

i blant annet dansehistorie og -teori, skapende/kreativ dans, moderne-/samtidsdans (Limon-basert), improvisasjon, kontaktimprovisasjon og koreografi/komposisjon, grunntrening, ashtanga yoga m.m.


Yoga og livsfilosofi


Etter å ha praktisert   ashtanga yoga i mange år, fullførte jeg våren 2013 Alexander Medins Teacher training ved Puroyoga i Oslo.


Yoga er for meg en tilstand. Denne tilstanden  skaper flyt i hverdagen og tilstedeværelse i nuet, som er helt essensielt for å kunne oppnå lykke og skape rom for endring.